YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN ÇAĞLI, 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ’NE İLİŞKİN  BİR MESAJ YAYIMLADI.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN ÇAĞLI, 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ’NE İLİŞKİN BİR MESAJ YAYIMLADI.

Bir ülkede yaşanan insan hakları ihlali sadece o ülkenin iç sorunu olmaktan çıkıp tüm insanlığın ortak bir sorunu haline gelmektedir. Ülkemizde insan haklarının korunması ve daha ileri götürülmesi, toplumumuzun her kesimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer bulmaktadır. Yaşamın sürdürülmesi ve toplumsal huzurun sağlanabilmesi, insan haklarına saygılı olmakla ve hak ve hürriyetlerin kullanılmasında karşılıklı saygı göstermekle mümkündür.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Bu anlamda; herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, doğuş, tabiiyet, zenginlik ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu beyannamede ileri sürülen tüm hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanmalıdır”

Ülkemizde ve dünyada insan hakları ile ilgili olarak; öncelikle şiddete maruz kalmadan yaşama, adil yargılanma ve her alanda hak eşitliği ile ilgili çalışmalarda, adalet duygusu ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde her birey sorumluluk taşımalıdır.
Bu sorumluluğun farkında olarak insan hak ve özgürlüklerinin herkes için korunup hayata geçirildiği bir dünyada sevgi ve huzurla yaşayabilmek dileğiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlarım.”Dedi.