Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Çağlı Çözüm Sürecinin devamı noktasında ve akan kanın durdurulması için Başbakan Sayın Davutoğlu,HDP Eş Başkanı Sayın Demirtaş ve CHP Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı görüşerek,tespit ve görüşlerini paylaştı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Çağlı Çözüm Sürecinin devamı noktasında ve akan kanın durdurulması için Başbakan Sayın Davutoğlu,HDP Eş Başkanı Sayın Demirtaş ve CHP Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı görüşerek,tespit ve görüşlerini paylaştı.

Sayın Demirtaş ile yapılan görüşmede ise;

Bu süreçte büyük fedakarlıklar sonucu elde edilen kazanımları zaman zaman çeşitli provakatif eylemlerle sekteye uğratmak isteyen yapılar başta olmak üzere, taraflara ülkenin önünde on yıllardır duran bu soruna karşı cesur ve öz verili davranarak katkı sunulması,tarafların mutlak sorumluluk alarak nihai çözüm bulmaları son derece önemlidir.

Çözüm süreci şuan ki ortama yani 90 ‘lı yılara dönüşü asla kabul edilmemelidir. Neye mal olursa olsun çözüm sürecinin devam etmesi için tarafların acilen bir uzlaşı ve görüşme yapması gerekiyor.

Çözüm süreci kaybedilmeden tekrar onarılıp sürdürülmelidir.Ülkemizde mevcut ortamda yaşanılan sorunlara çözüm bulunamaması halinde tüm Türkiye halkları olarak zarar göreceğimiz aşikardır.Taraflara yaptığınız sağduyulu çağrılarınız mutlaka yanıt bulacağı inancındayız.

Sayın Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmede de;

Sivil Toplum Kuruluşları olarak Çözüm Sürecine yönelik Başbakan Sayın Davutoğlu ve Hdp Eş Başkanı Sayın Demirtaş ile yaptığımız görüşmelerimiz,çözüme yönelik umutlarımızı artırdığını belirtebiliriz.

Yeni Türkiye’nin en kıymetli projesi şüphesiz çözüm sürecidir.

Bu bağlamda daha fazla can kayıplarının yaşanmaması için ilgili tüm siyasi parti ve kesimlerin hassas davranmaları hususunda,azami gayret gösterilmelerini bekliyoruz.ifadesini kullandı.