YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN ÇAĞLI,KOSGEB BAŞKANLIĞINDAN ÜYELERİMİZE YÖNELİK SIFIR FAİZLİ KREDİ SAĞLANMASINI TALEP ETTİ.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN ÇAĞLI,KOSGEB BAŞKANLIĞINDAN ÜYELERİMİZE YÖNELİK SIFIR FAİZLİ KREDİ SAĞLANMASINI TALEP ETTİ.

Bu anlamda Cizre’de tekrar ekonomik hayatın canlanması,sağlıklı bir şekilde ve sürdürülebilir olması için acil nakit desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Bölgemizde karşılıksız çek ve protestolu senetlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.İşletmelerimiz bankaların faiz yüklü kredilerine muhtaç duruma düşmüştür.

Geçmişte olduğu gibi,yıl içerisinde KOSGEB’in faizsiz kredi desteklerinden tekrar tüccarımızın,esnafımızın yararlandırılması sağlanmalıdır.

Bölgede yaşanan ve halen devam eden olaylar,ekonomimiz üzerinde çok kötü etkiler bırakmakta,özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerimizi finansal açıdan zor durumda bırakmaktadır.

KOSGEB 4 yıldır işletmelere Kredi faiz desteği programı açmamaktadır.İlçemizdeki işletmelerin yaşadığı finansal sorunlar,bu firmalarımızın finansa erişiminde Devlet imkanları ile karşılanmadığında,daha büyük ekonomik ve sosyal problem doğuran tefecilik sorununa yol açmaktadır.Bu sorunun önüne geçilmesi için Başkanlığınızca Kredi Destek programının bir an önce açılması elzemdir.

Ayrıca en az 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli, alt limit 25 bin TL, üst limit 200 bin TL olacak şekilde KOSGEB kredilerine acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunun için işletmelerimize KOSGEB ile ilgili kredilerin çeşitlendirilmesi ya da esneklik mekanizmasının getirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Ödemelerinde zorluk yaşayan esnaf ve tüccarımız had safhadadır.İlçemizde yaşanan olumsuz olaylardan dolayı son derece mağdur olmuş bulunan işletmelerimize yönelik KOSGEB desteklerinin etkinliği artırılmalıdır.

KOSGEB destekleri ilçemizde İlk girişimi tetiklemek için ilk iki yılı ödemesiz 5 yıl geri ödemeli 200.000 TL kadar,sıfır faizli krediler devreye girmelidir.KOSGEB’in sadece faiz destekli kredileri değil,tanıtım,reklam,yazılım,istihdam,ihracat,eğitim vb.. destekleri de işletmelerimize geniş bir perspektifte uygulanmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır.

İlçemizde uygulanabilirliği noktasında işletmelerimize gereken öncelik ve pozitif ayrımcılık yapılması hususunda;değerli desteklerinizi talep ederiz.Dedi.