K YETKİ BELGELERİ

K2 VEYA K2* YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (ŞAHIS)

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • İMZA BEYANNAMESİ (NOTER ONAYLI VEYA FOTOKOPİ)
 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • İKAMETGAH VEYA TAPU FOTOKOPİSİ VEYA KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ
 • ESNAF SİCİL BELGESİ (ZORUNLU DEĞİL)
 • RUHSAT FOTOKOPİLERİ

K2 VEYA K2* YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (ŞİRKET)

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • TİCARET ODASI FAALİYET VE SİCİL BELGESİ (ASIL VEYA FOTOKOPİ)
 • SİCİL GAZETELERİ KURULUŞ VE SON GAZETEYE KADAR (ASILVEYA FOTOKOPİ)
 • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ( TÜM ŞİRKET ORTAKLARININ)
 • TAPU FOTOKOPİSİ VEYA KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ
 • İMZA SİRKÜSÜ (ŞİRKET ÜNVANI ADI ALTINDA VE NOTER ONAYLI)
 • RUHSAT FOTOKOPİLERİ

K1 VEYA K1* YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (ŞAHIS)

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • İMZA BEYANNAMESİ (NOTER ONAYLI ASIL OLACAK)
 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • İKAMETGAH VEYA TAPU FOTOKOPİSİ VEYA KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ
 • ESNAF ODASI FAALİYET VE SİCİL BELGESİ (ASIL OLACAK) (SERMAYESİ EN AZ 10.000 TL OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEK)
 • SABIKA KAYDI (SİSTEMDEN ALINABİLİR)
 • NOT: VERGİ MÜKELLEFİYETİ MUTLAKA OLACAK

K1 VEYA K1* YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (ŞİRKET)

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • SİCİL GAZETELERİ KURULUŞ VE SON GAZETEYE KADAR (ASIL VEYA NOTER ONAYLI)
 • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ (TÜM ŞİRKET ORTAKLARININ)
 • TAPU FOTOKOPİSİ VEYA KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ
 • İMZA SİRKÜSÜ (ŞİRKET ÜNVANI ADI ALTINDA VE NOTER ONAYLI)
 • RUHSAT FOTOKOPİLERİ
 • TİCARET ODASI FAALİYET VE SİCİL BELGESİ (ASIL OLACAK) (SERMAYESİ EN AZ 10.000 TL OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEK)
 • SABIKA KAYDI TÜM ORTAKLARIN VE MÜDÜRLER (SİSTEMDEN ALINABİLİR)
 • NOT: VERGİ MÜKELLEFİYETİ MUTLAKA OLACAK
 • NOT: YENİLEMEDE SON 5 YILIN SİCİL GAZETELERİ YETERLİDİR
 • NOT: YETKİ BELGESİ İLK ALINIŞINDAN 6 AY İÇİNDE ODY 4 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GETİRİLECEKTİR. AKSİ TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR.

DEVREDECEK ŞAHISLARDAN ALICANAK BELGELER

K DEVİR GEREKLİ EVRAKLAR (ŞAHIS)

 • DİLEKÇE
 • FERAGATNAME (NOTER ONAYLI ASIL)
 • NÜFUS AİLE TABLOSU (AKRABALIK BAĞINI İSPATLAYACAK ŞEKİLDE)
 • DEVİR OLACAK K YETKİ BELGESİ ASILLARI

K DEVİR GEREKLİ EVRAKLAR (ŞİRKET)

 • DİLEKÇE
 • EN AZ % 25 ORTAK OLDUĞUNU GÖSTERİR GAZETE VEYA ORTAKLIK BELGESİ (ASIL)
 • DEVİR OLACAK K YETKİ BELGESİ ASILLARI