Tır Karnesi

TIR KARNESİ

TIR  Karnesi Hizmetleri Birimi

 • Firmaların TIR sistemine girişi ile ilgili işleri yapmak.
 • TOBB adına Onay Belgesi ve TIR Karnesi ile ilgili işleri yapmak
 • Kaybedilen TIR Karneleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.
 • TIR Karnesi alan firmanın unvan, adres ve ortak değişikliği ile ilgili işlerini gerçekleştirmek.
 • TIR Karnelerinin mühürlenmesi işleri yapmak
 • Birlik talimatlarının firmalara iletilmesi, Talimatların uygulanması ve ilgili mercilere görüş bildirilmek.
 • Firma sorularını cevaplamak
 • Genel Sekreterlik adına verilen diğer işleri gerçekleştirmek.

TIR SİSTEMİNE YENİ GİRECEK OLAN FİRMALARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER

 TIR Sistemine yeni girecek firmalar, Odamız (0486) 616 72 54  nolu telefondan dahili (271 veya 276) nolu numaralardan bilgi alabilirsiniz.

T.O.B.B.’nin 06.02.2006 tarih ve 253 sayılı Yönetim Kurulunda “TIR SözleşmesiUygulama Tebliği Esasları” gereğince TIR Sistemine Yeni Girecek olan firmalardan talep edilecek belgeler yeniden düzenlenmiştir.

TIR SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TALEP EDİLENLER:

 1. Firma yetkilisine ait e-imza kartı
 2. 743.-TL.Nakit Teminat (Online başvuru sırasında kredi kartı ile ödeme yapılacak)
 3. 1 adet Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ nca verilen Yetki Belgesi ve Araç Listeleri Fotokopileri
 4. 1 adet Oda Sicil kayıt sureti
 5. Ortakların her biri ve varsa hariçten atanmış müdür için 1’er adet Sonaltı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı
 6. Şoför İsim Listesi (TC Kimlik No. ve Ad – Soyad) Excel dosyası halinde olacak
 7. Firma yetkililerine ve/veya çalışanlarına ait ODY/ÜDY belgeleri fotokopileri (1 ODY + 1 ÜDY zorunlu) ve belgeler çalışana ait ise Sigorta Bildirgeleri fotokopisi
 8. Genel Teminat 000.-USD Nakit Teminat TR670006400000242010012766 (T.İş Bankası Ankara Akay Şb. T.O.B.B. hesabı) – Açıklama TIR Sistemine Kabul Teminatı olarak yazılmalı
 9. Mali Tablolar son iki yıla ait onaylı mali tablolar (Gelir tablosu, Bilanço, Mizan, Kurumlar Vergisi Beyannamesi…) Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi onaylı veya Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu

Yeni kurulmuş şirketler için ise Sermaye Durum Tespit Raporu

 

Tır Sistemine girecek aday firmanın izlemesi gereken adımlar;

Öncelikle firma yetkilisine ait e-imza kartı alınmalı ve çalışma için arksigner programı yüklenmeli.

Aday tarafından https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresine firma bilgilerinin kaydı yapılarak kullanıcı oluşturulmalı. Aktif ve doğru olan mail adresi tanımlanmalı.

Yukarıda belirtilen belgeler pdf formatında taranarak firmanın başvuru kaydını oluşturduğu programdaki gerekli adımlar takip edilerek yüklenmeli.

Tüm istenen belgeler tarandıktan sonra kaydedilerek Başvuru dosyasının onayı için, firmanın kayıtlı olduğu Odaya sistem üzerinden gönderilmeli.

 

KAYIP KARNE İŞLEMLERİ

TIR Karnelerini kullandıktan sonra veya kullanmadan kaybedildiğinde yapılacak işlemler için gerekli belgeler ve örnek formlar.

KULLANILMAMIŞ TIR KARNESİ

 • Firma Beyan Yazısı
 • Kayıp Beyan Formu (indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız)
 • Kayip Bildirim Formu 

 

KULLANILMIŞ TIR KARNESİ

TIR-EPD ve Gümrük verisinin olması durumunda

 • TIR Karne manifesto fotokopisi
 • Kayıp Beyan Formu (indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız)
 • Kayıp Beyan Formu
 • Firma beyan yazısı

TIR-EPD ve Gümrük verisinin olmaması durumunda

 • TIR Karne manifesto fotokopisi
 • Kayıp Beyan Formu (indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız)
 • Kayıp Beyran Formu
 • Firma Beyan Yazısı
 • İthalat beyannamesi
 • Boşaltma tutanağı

 

ADRES-ORTAK-YETKİLİ-ÜNVAN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

TIR Firmalarının adres, ortak, yetkili veya ünvan değişikliklerinde istenen belgeler şunlardır:

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 • Firma beyan yazısı
 • 3 Adet Adres Değişikliğine Ait Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı Sureti
 • 3 Adet  TIR Sistemine Kabul Talepnamesi
 • 3 Adet Firma Bilgi Formu
 • 2 Adet İmza Sirküsü Aslı (onay tarihi 6 ayı geçmemiş olmalı)

ORTAK – YETKİ DEĞİŞİKLİĞİ

 • Firma beyan yazısı
 • 3 Adet Ortak Değişikliğine Ait Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı Sureti
 • 3 Adet Taahhütname (Odadan temin edilecek. Oda veya Noter Onaylı)
 • 3 Adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi
 • 3 Adet Firma Bilgi Formu
 • 3 Adet  Ek Taahhutname
 • 3 Adet tüm ortaklara ait Nüfus Kayıt Örneği
 • 3 Adet tüm ortaklara ait İkametgâh
 • 3 Adet tüm ortaklara ait Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı
 • 2 Adet İmza Sirküsü Aslı (onay tarihi 6 ayı geçmemiş olmalı)

Ticaret Sicilinde tescil edilmiş ve Şirkete hariçten atanmış Müdür var ise;

 • 3 Adet tüm yetkililere ait Nüfus Kayıt Örneği
 • 3 Adet tüm yetkililere ait İkametgâh
 • 3 Adet tüm yetkililere ait Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı
 • 3 Adet İmza Sirküsü Aslı (onay tarihi 6 ayı geçmemiş olmalı)

Ortak – Yeti Azalması Durumunda talep edilen belgeler;

 • Firma beyan yazısı
 • 3 Adet Ortak/Yetki Değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti
 • 3 Adet Taahhütname (Odadan temin edilecek)
 • 3 Adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi
 • 3 Adet Firma Bilgi Formu
 • 3 Adet  Ek Taahhutname
 • 3 Adet tüm ortaklara ait Nüfus Kayıt Örneği
 • 3 Adet tüm ortaklara ait İkametgâh
 • 3 Adet tüm ortaklara ait Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı
 • 2 Adet İmza Sirküsü fotokopisi (onay tarihi 6 ayı geçmemiş olmalı)

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 • Firma beyan yazısı
 • 3 Adet Unvan Değişikliğine Ait Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı Sureti
 • 3 Adet Taahhütname (Odadan temin edilecek. Oda veya Noter Onaylı)
 • 3 Adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi
 • 3 Adet Firma Bilgi Formu
 • 3 Adet  Ek Taahhutname
 • 3 Adet tüm ortaklara ve yetkililere ait Nüfus Kayıt Örneği
 • 3 Adet tüm ortaklara ve yetkililere ait İkametgâh
 • 3 Adet tüm ortaklara ve yetkililere ait Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı
 • 2 Adet İmza Sirküsü Aslı(onay tarihi 6 ayı geçmemiş olmalı)
 • Yeni Unvana Göre Düzenlenmiş Teminatlar veya Banka Teyit Yazısı

NOT: DÜZENLENEN TÜM BELGELERİN ONAY VEYA TASDİK TARİHİ 6 AYI GEÇMEMİŞ OLMALIDIR.

Bilgi İçin: (0486 ) 616 72 54

TIR VE ATA KARNESİ MEVZUATLARI

TIR KARNESİ SATIŞ VE İADE İŞLEMLERİ 8:30 – 17:00 SAATLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.