Acentelik

SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

1.   Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe 1 adet

 

2.    Sigorta şirketi tarafından hazırlanan vekaletname noter onaylı 2 adet