Tasfiyeden Dönüş

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1. Dilekçe
2. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel Kurul Kararı (2 nüsha)
3. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor