Şube Kapanışı

ŞUBE KAPANIŞI

1.    Dilekçe

2.    Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)