Şube Açılışı

ŞUBE AÇILIŞI

1. Dilekçe
2. Şube açılışına ilişkin 2 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı.
3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri
4. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Cizre dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Tüzüğü’nün 120. maddesine göre alınan belge
5. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Cizre dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri
6. Oda kayıt beyannamesi
7. Kimlik formu -1 adet fotoğraf