Şube Açılışı

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

  • Dilekçe
  • Şube açılışına ilişkin Genel Kurul Kararı (noter onaylı-2 adet)
  • Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 Adet)
  • Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış belge aslı,
  • Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Cizre dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri
  • Oda kayıt beyannamesi
  • Kimlik Formu – 1 adet fotoğraf

 

 

Ekli Dosyalar

DİLEKÇE

İndirmek için TIKLAYINIZ

ŞUBE AÇILIŞINA AİT KARAR ÖRNEĞİ

İndirmek için TIKLAYINIZ

HÜKMİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ

İndirmek için TIKLAYINIZ

TİCARET SİCİL KAYIT ÖRNEĞİ

İndirmek için TIKLAYINIZ