Şube Açılışı

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru

  • Dilekçe
  • Şube açılışına ilişkin Genel Kurul Kararı (noter onaylı-2 adet)
  • Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 Adet)
  • Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış belge aslı,
  • Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Kızıltepe dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri
  • Oda kayıt beyannamesi
  • Kimlik Formu – 1 adet fotoğraf