Tasfiye Giriş

TASFİYEYE GİRİŞ
1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha-noter onaylı)
3. Hazirun cetveli
4. Gündem
5. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
6. Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi