Genel Kurul

GENEL KURUL
1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha-noter onaylı)
3. Hazirun cetveli
4. Gündem
5. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
6. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise
Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 adet)
Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi