Ana Sözleşme Değişikliği

1. Dilekçe

2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha-noter onaylı)

3. Hazirun cetveli

4. Gündem

5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6. Tadil mukavelesi (2 nüsha)

7. Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.