Tasfiyeye Giriş

TASFİYEYE GİRİŞ
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1. Dilekçe
2. Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı- 2 adet)
3. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
4. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin Görev Kabul Beyanı