Halefiyet

1.    Dilekçe

2.    Noterde düzenlenen imza unvan beyannamesi

3.    Oda kayıt beyannamesi

4.    Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

5.    Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

6.    Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye`de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi