Merkez Nakli

GERÇEK KİŞİ – Merkez Nakli

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
* Dilekçe
* İmza Beyannamesi
* Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge
* Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
* Oda Kayıt Beyannamesi