Kuruluş İşlemleri

KURULUŞ

  • http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
  • Dilekçe
  • Kuruluş bildirim formu  – 3 nüsha
  • Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı şirket sözleşmesi (4 nüsha)
  • Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)
  • Oda kayıt beyannamesi
  • Kimlik formu -1 adet fotoğraf