Ana Sözleşme Değişikliği

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

  • Dilekçe
  • Tüm ortaklarca imzalanmış noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 adet)
  • TADİL METNİ İÇERMELİDİR.
  • Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
  • Ana sözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla belgelendirilmelidir.
  • Ana sözleşme değişikliği, şirketin sermaye arttırımı ile ilgili ise; belirtilen sermayenin tespit edildiği yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve mali müşavir faaliyet belgesi ya da banka dekontu ile belgelendirilmelidir.