Şube Kapanışı

ŞUBE KAPANIŞI
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1. Dilekçe
2. Şube kapanışına ilişkin Genel kurul kararı (noter onaylı-2 adet)
3. Merkezi başka ilde ise son ortakları gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya onaylı)veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren sicil kayıt belgesi