Tek Pay Sahipliği Bildirimi

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1.    Dilekçe
2.    Yönetim Kurulu Kararı ( Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.)
3.    Tek pay sahibine düşen anonim şirketin yönetim kurulunda değişiklik yapmak istemesi halinde  anasözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil ederek yönetim kurulu seçimi yapması gerekmektedir