Genel Kurul

GENEL KURUL (Ortaklar Kurulu Kararı)
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1.   Dilekçe
2.   Tescile tabi hususlara ilişkin genel kurul kararı (Ortaklar kurul kararı)(noter onaylı 2 adet)
3.    Düzenlenmiş ise hazirun cetveli
4.    Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı