Şube Kapanışı

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1.    Dilekçe
2.    Şube kapanışına ilişkin yönetim kurulu kararı (noter onaylı- 2 adet)
3.    Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti