Tasfiyeden Dönüş

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1.    Dilekçe
2.    Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (2 nüsha- noter onaylı)
3.    Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor
4.    Hazirun cetveli
5.    Gündem
6.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Olan Toplantılarda)
7.    Görev taksimi, imza yetki kararı
8.    İmza yetkililerinin imza beyannamesi