Tasfiyeye Giriş

1.    Dilekçe
2.    Genel kurul toplantı tutanağı (2 adet-noter onaylı)
3.    Hazirun cetveli
4.    Gündem
5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Olan Toplantılarda)
6.    Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
7.    Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, Görev Kabul Beyanı
8.    Bakanlık veya diğer resmi kurumların izni gerekli olan şirketlerde izin yazısı